top of page
קיץ שווה-07.png

קיץ מלא בחוויות חינוכיות, משמעותיות ושוות לכל הגילים: בדרך לבית הספר לעולים ולעולות לכיתה א' |  סאמר סקול למסיימי ו'-ז' | מחנה קיץ "קאמפ תל אביב יפו" למסיימי כיתות ח' | מחנה רוג'ום לעולים לכיתה י'

מטרת התוכנית היא לייצר חוויה חיובית בבית הספר החדש. התכנית מותאמת לכל בית ספר וכוללת פעילויות ותוכן חוויתי באנגלית, לצד סדנות רגשיות ומעצימות בשפה העברית, במטרה לאפשר לתלמידים שיח מותאם על התמודדות עם קשיים באופן כללי ובפרק- התמודדות עם המעבר לכיתה ז' והיכרות עם בית הספר החדש.  התלמידים והתלמידות ילמדו בקבוצות קטנות, עד 15 בקבוצה וישתבצו בבתי הספר אליהם הם עולים ועולות בשנה הבאה.

קאמפ-09.png
קאמפ ריבוע-08.png

חוויית קיץ מעצימה המחוללת שינוי ומעודדת התבגרות בקרב החניכים.ות הן בפן הרגשי והן בפן החברתי.
מחנה הקיץ יהיה ללא מסכים והחניכים.ות ייהנו משלל פעילויות קיץ מהנות שיתרמו לביטחונם האישי ולחיזוק קשריהם החברתיים. המחנה נותן דגש על חיזוק מיומנויות תואמות גיל – תוך אישיות ובין אישיות כגון: התמודדות עם מצבי שינוי, הצבת מטרות והגשמתן, אחריות אישית, ניהול קונפליקטים חברתיים, עבודת צוות, פיתוח תקשורת אישית מיטבית ועוד.  

רוגום-09.png
קאמפ ריבוע-08.png

חוויית קיץ ייחודית בה החניכים.ות ייהנו מפעילויות קיץ מהנות ויעברו תהליך אישי – קבוצתי באמצעות פעילויות ספורט חווייתיות בדגש על שלוש אבני דרך מרכזיות – פיתוח תחושת המסוגלות, שייכות והשפעה חברתית. מחנה הקיץ יהיה ללא מסכים ויאפשר לחניכים.ות לחזק את קשריהם.ן החברתיים והמיומנויות התוך אישיות שלהם.ן.

מלגת השכונות copy_edited.png
bottom of page